รับจดหมายข่าว ฟรี!!

IP CAMERA

ดูเป็น
เรียงตาม

Ubiquiti AirCam

AirCam อุปกรณ์ IP Camera แบบสาย มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps ความขัดสูงระดับ HDTV 720p, 1 ล้านพิกเซล + รองรับระบบจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE) มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งผนังและเพดาน พิเศษ ! ใช้งานร่วมกับโปรแกรม AirVision ในการจัดการและบันทึกภาพ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง (Surveillance-Class) Processor ARM-based 32-bit RISC, 128MB DDR2 SDRAM, 8MB Flash
4,200 บาท

Ubiquiti AirCam-3 Pack

AirCam - 3 อุปกรณ์ IP Camera แบบสาย มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps ความขัดสูงระดับ HDTV 720p, 1 ล้านพิกเซล + รองรับระบบจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE) มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งผนังและเพดาน พิเศษ ! ใช้งานร่วมกับโปรแกรม AirVision ในการจัดการและบันทึกภาพ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง (Surveillance-Class) Processor ARM-based 32-bit RISC, 128MB DDR2 SDRAM, 8MB Flash
13,000 บาท

Ubiquiti AirCam-Dome

AirCam-Dome อุปกรณ์ IP Camera แบบสายทรงโดม (Dome) มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps ความขัดสูงระดับ HDTV 720p, 1 ล้านพิกเซล + รองรับระบบจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE) มาพร้อมด้วยชุดติดตั้งเพดาน + มาพร้อมไมโครโฟนความไวสูงในตัว พิเศษ ! ใช้งานร่วมกับโปรแกรม AirVision ในการจัดการและบันทึกภาพ เหมาะสำหรับงานติดตั้งเพดานและต้องการคุณภาพสูง (Surveillance-Class) Processor ARM-based 32-bit RISC, 128MB DDR2 SDRAM, 8MB Flash
4,900 บาท

Ubiquiti AirCam-mini

AirCam-Mini อุปกรณ์ IP Camera แบบสายขนาดเล็ก (Mini) มาพร้อม 1 พอร์ท 10/100 Mbps ความขัดสูงระดับ HDTV 720p, 1 ล้านพิกเซล + รองรับระบบจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE) ติดตั้งพื้นราบ + มาพร้อมไมโครโฟนความไวสูงในตัว พิเศษ ! ใช้งานร่วมกับโปรแกรม AirVision ในการจัดการและบันทึกภาพ เหมาะสำหรับงานติดตั้งเพดานและต้องการคุณภาพสูง (Surveillance-Class) Processor ARM-based 32-bit RISC, 128MB DDR2 SDRAM, 8MB Flash
4,200 บาท