รับจดหมายข่าว ฟรี!!

Cisco RV042 VPN / Load Balanced Router

RV042
ผู้ผลิต: CISCO , LINKSYS
5,700 บาท

Cisco RV042 VPN / Load Balanced Router, VPN 50 Tunnels,

2 Internet Ports (60Mbps VPN Throughput & 6,000 Concurrent Sessions)

รายละเอียดย่อ
อุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน IPSec VPN 50 ช่อง (50 Tunnels), VPN Client Access 50 บัญชี, PPTP 5 บัญชี มาพร้อมด้วย 4 พอร์ท 10/100 Mbps เชื่อมต่อ ADSL ได้ 2 ลิงค์, สามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เำน็ต เหมาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างโรงงาน กับสำนักงานสาขา

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
  • ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์ VPN / Load Balanced Router รองรับการทำงาน VPN 50 ช่อง (50 Tunnels)
  • การนำไปใช้งาน
ใช้สำหรับแชร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ลูกข่าย ผ่านระบบแลน
ใช้สำหรับเป็น VPN Router สำหรับสำนักงานที่เชื่อมต่อ VPN ระหว่างสาขา (Site-To-Site - IPSec Tunnel) จำนวน 50 การเชื่อมค่อ
ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Mobile User เพื่อเข้ามาใช้งานในสำนักงานแบบ VPN (QuickVPN Software - IPSec Client) จำนวน 50 ผู้ใช้งาน
ใช้สำหรับเชื่อมต่อ Mobile User เพื่อเข้ามาใช้งานแบบ PPTP-VPN จำนวน 5 ผู้ใช้งาน
  • พอร์ท LAN
4 พอร์ท 10/100 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
  • พอร์ท WAN
2 พอร์ท 10/100 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็ม ADSL เพื่อใช้งาน Internet
สามารถใช้งานแบบ Load Balanced หรือปรับใช้เป็น DMZ พอร์ท
  • VPN
50 IPSec VPN Tunnels (แบบ Site-to-Site และ QuickVPN software)
  • ระบบความปลอดภัย
รองรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ DES, 3DES
รองรับ MD5 และ SHA Authentications Algorithms
รองรับ Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, DoS Prevention
  • ระบบเครือข่าย
รองรับ DHCP, Network Address Translation (NAT), TCP/IP, DMZ
รองรับ ACL แบบ MAC-Based Filtering/IP-Based Filtering
รองรับการทำงาน Port Forwarding และ VPN Pass Through (L2TP, PPTP)
รองรับ Web Based Management, Telnet, SNMP v1, SNMP v2c
  • ขนาด
5.12 นิ้ว x 1.52 นิ้ว x 7.87 นิ้ว
  • น้ำหนัก
576 กรัม