RSS

บทความของเดือนสิงหาคม 2013

ทำไมต้องเป็น IP Camera

หลังจากที่เป็นข่าวมากมายกับการโจรกรรม อาชญากรรมบนท้องถนน หรือแม้กระทั้งแหล่งชุมชน ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สิ่งที่พบเจอ เหล่าอาชญากรเหล่านี้มักจะลอยนวลไปได้ สิ่งที่ทำให้เกิดหลักฐานการกระทำผิดของบุคคลเหล่านี้ นั่นก็คือ กล้องวรจรปิด


กล้องวงจรปิดคืออะไร?


กล้องวงจรปิด คือ กล้องโทรทัศน์ที่สามารถส่งสัญญาณภาพมาเก็บไว้ที่อุปกรณ์บันทึกภาพที่ใดที่หนึ่ง เพื่อทำการเปิดดูย้อนหลังเหตุการณ์ในวัน เวลา ได้ตามความต้องการ

เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิด


CCTV- Analog เป็นกล้องวงจรปิดแบบ อนาล็อค โดยการใช้ส่งสัญญาณภาพแบบคลื่นสัญญาณ ซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามานานซึ่งจะเห็นว่าปัญหาต่างๆของเทคโนโลยี ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และแทบจะไม่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก เพราะมาทางปลายของเทคโนโลยีของ Analog


ข้อดีของกล้อง Analog


1.    ราคาของกล้อง Analog นี้ มีราคาที่ถูกกว่ากล้อง IP-Camera อยู่
2.    ระบบสามารถใช้งานกล้องได้หลากหลายยี่ห้อใน 1 ระบบ
3.    ปัญหาของระบบกล้อง Analog จะมีอยู่น้อยเนื่องจากว่ามีการพัฒนาของกล้อง Analog มานานแล้ว จึงทำให้แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ว
4.    ผู้ทำการติดตั้งไม่ต้องมีความรู้ด้านเน็ตเวิร์ค


ข้อเสียของกล้อง Analog


1.    ความละเอียดของภาพนั้นไม่สามารถพัฒนาเพิ่มได้เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางด้านของสายสัญญาณ
2.    ความปลอดภัยการข้อมูลต่ำ ซึ่งสามารถลักลอบการดักจับสัญญาณได้ทันทีเนื่องจากกว่าไม่มีการเข้ารหัส
3.    มีข้อจำกัดอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ ซึ่งสามารถจัดเก็บภาพได้เพียงแค่ 16 ช่องสัญญาณเท่านั้น หากต้องการเพิ่มจำนวนกล้อง ต้องทำการซื้อเครื่องบันทึกใหม่เพิ่มเติม
4.    หากต้องการ Integrate ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่น เช่น อุปกรณ์ Intrusion ต่าง, อุปกรณ์ Fire alarm, Smoke detect, Mic, Speaker จะต้องทำการเดินสายสัญญาณจากอุปกรณ์ไปยังเครื่องบันทึกภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางของตัวอุปกรณ์

 

IP-Camera  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP โดยการส่งสัญญาณภาพแบบ Internet Protocol ซึ่งสามารถทำให้ดูผ่านระบบ Network หรือ Internet ได้เลย ซึ่งระบบ IP Camera สามารถเลือกระดับความละเอียดของภาพได้ CIF, 4CIF, VGA, D1, 1MP, 1.3MP, 2MP, 3MP, 5MP และสามารถพัฒนาความละเอียดภาพได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งตัวกล้อง IP Camera นี้ ส่วนใหญ่แล้วจะถูก

 

ข้อดีของกล้อง IP Camera


1.    ราคาของกล้อง IP-Camera มีราคาค่อนข้างสูง แต่ราคาก็ลดลงมากเมื่อเทียบกับราคาเมื่อสมัยก่อน
2.    กล้อง IP Camera สามารถเลือกความละเอียดได้สูง
3.    การเชื่อมต่อสามารถทำการเชื่อมต่อจาก Switch Network ที่ใกล้ที่สุด ทำให้ไม่ต้องเดินสายไกล และ สามารถใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ Wireless ได้ ทำให้ไร้ขีดจำกัดในเรื่องระยะทาง
4.    การ Integrate ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆสามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินสายมายังเครื่องบันทึกภาพ สามารถเดินสายไปถึงกล้อง IP Camera ก็พอ
5.    ความปลอดภัยของข้อมูลภาพมีการเข้ารหัส ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมในการถอดรหัส จึงทำให้มีความปลอดภัยของข้อมูลภาพที่ดีกว่า Analog
6.    ตัวระบบสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเนื่องจากรองรับ SDK 
7.    สามารถเพิ่มจำนวนกล้องได้โดยใช้ NVR เพียงแค่เครื่องเดียว (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และ License ของโปรแกรม)


ข้อเสียของกล้อง IP Camera


1.    ราคาของอุปกรณ์กล้อง IP Camera ยังมีราคาสูงในรุ่นที่มีความละเอียดมาก
2.    ต้องใช้ผู้เชียวชาญในการออกแบบ และติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะต้องคำนวณเรื่อง Bandwidth ในการส่งข้อมูล
3.    รองรับกล้องได้เฉพาะรุ่น / ยี่ห้อ ที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆกำหนดไว้ 

มาตรฐานสากลคืออะไร?

ความหมายมาตรฐานสากลแต่ละแบบ

มาตรฐานสัญลักษณ์ความหมาย
ISO

International Standardization and Organization มีชื่อว่า องค์การมาตรฐานสากล หรือ องค์การด้วยการมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น

ISO9001 : ซึ่งมีความเข้มงวดมากที่สุดในรูปแบบลักษณะการทำงานในองค์กรมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมี 20 ข้อ โดยมีการกำกับดูแลตั้งแต่ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการบริการ

ISO9002 : จะมีกฏเพียง 19 ข้อ ดูแลเฉพาะระบบการผลิต การติดตั้ง และการให้บริการ

CE European Conformity เดิมใข้ EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น CE ในปี 2536 เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่า สินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป
FCC Federal Communications Commission องค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่วางระเบียบให้แก่อุปกรณ์ประเภทวิทยุโทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐฯ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งจะไปรบกวนการส่งกระจายทางธุรกิจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำไปขายในสหรัฐฯ เพื่อให้ตรงกับข้อจำกัดทางกฏหมายเกี่ยวกับการเป็นตัวนำและการกระจายคลื่นวิทยุ FCC จะแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 2 ประเภท คือ Class A (ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือด้านธุรกิจ) และ Class B (ใช้งานในบ้าน)
UL UL ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน หรือ Underwriters' Laboratories Inc เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรับรองความปลอดภัยของสินค้า ภารกิจของ UL คือการสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยและวิศวกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งครอบคุม ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยาง สายไฟฟ้า พลาสติก
CISPR Comite International Special des Perturbations Radioelectrique เป็นภาษาฝรั่งเศษ มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการวัดและขีดจำกัดของการรบกวนในย่านความถี่วิทยุสำหรับนานาชาติ
IEC Internation Electrotechnical Comission เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ก่อตั้งมาเพื่อจุดประสงค์ ในการพัฒนามาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ร่วมกัน โดยมีสมาชิกเป็นประเทศต่างๆทั่วโลก
ข้อดีของการมีมาตรฐานร่วมกันคือ จะทำให้การออกแบบ การผลิต การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในทางการค้า และขจัดการกีดกันทางการค้าที่มาในรูปแบบมาตรฐานต่างๆ สำหรับประเทศไทยนั้นมีหน่วยงาน สมอ (TISI) เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท Full member เมื่อปี พ.ศ. 2534
RoHS Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนด 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสารในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิดดังนี้
1. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
2. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
3. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก
4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
การติดตั้งกล้อง Bullet E44, E45, E46 ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการติดตั้งกล้องประเภท Bullet ที่ถูกวิธี เพื่อขจัดปัญหาน้ำเข้ากล้องสามารถดูคลิปได้ที่นี่