การติดตั้งกล้อง Bullet E44, E45, E46 ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการติดตั้งกล้องประเภท Bullet ที่ถูกวิธี เพื่อขจัดปัญหาน้ำเข้ากล้องสามารถดูคลิปได้ที่นี่

ฝากความคิดเห็นของคุณ