การตั้งค่าอุปกรณ์ ESR150H/300H/600H/750H Wireless AP Router / WDS AP

การตั้งค่าอุปกรณ์ ESR150H/300H/600H/750H Wireless AP Router / WDS AP

 1. ใส่แผ่น CD Setup Wizard
 • ต่อสาย LAN จากช่อง LAN เข้า PC/Laptop
 • ต่อสาย LAN จาก Modem เข้าช่อง WAN
 • จะมีขั้นตอนแสดงวิธีการต่ออุปกรณ์ กดปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ
 • โปรแกรมจะเรียก Web browser ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า จะให้ใส่ User/Pass เป็นadmin/admin

  

 • แต่ถ้าไม่สามารถเข้าสู่หน้าการตั้งค่าได้ ให้ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก Start > Control Panel > Network and Sharing center เข้าหัวข้อ Change Adapter Settings คลิกขวาที่ Local Area Connection เลือก Properties เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) คลิกปุ่ม Properties
  2. เลือกตัวเลือก Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automaticallyกดปุ่ม OK และ Close
  3. กลับไปขั้นตอนแรกใหม่อีกครั้ง หรือเปิด Web browser และพิมพ์ 192.168.0.1 ในช่องAddress

 

 1. การตั้งค่าในแบบ AP Router
  1. ในหน้าต่างแรกให้กดปุ่ม Next

  

 • ระบบจะตรวจสอบ Modem ที่เชื่อมต่อว่าใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบใดโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้

 

 

i. ถ้า Modem เป็น Router ที่ผู้ใช้สามารถต่อสาย LAN แล้วเข้าอินเตอร์เน็ทได้ทันที จะเป็นตัวเลือกDHCP

- ถ้าใช้ Cable Modem ให้กดปุ่ม Clone MAC และกด Next

- ถ้าเป็น Modem ทั่วไป ให้กด Next ข้ามไป

ii. ถ้า Modem เป็น Bridge ที่ผู้ใช้ต้องใส่ Username/Password ก่อนเข้าอินเตอร์เน็ททุกครั้ง จะมีตัวเลือกPPPoE และใส่ Username/Password ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทแล้วกดปุ่ม Next

 • ส่วนของ WLAN จะให้ใส่ชื่อ SSID และ Key ป้องกัน

i. ถ้ามีอุปกรณ์ Wireless รุ่นที่เก่ากว่า 3 ปีขึ้นไป ให้ใช้ WEP (เกราะสีฟ้าที่ 2)

- Key ตัวเลข 10 ตัว หรือ ตัวอักษรและ/หรือผสมตัวเลข 5 ตัว

 

ii. ถ้ามีอุปกรณ์ Wireless รุ่นใหม่ แนะนำให้ใช้ WPA (เกราะสีทองที่ 3)

- Key ตัวอักษรและ/หรือผสมตัวเลข 8 ตัวขึ้นไป

 • สุดท้าย ตัวอุปกรณ์จะแสดงผลการตั้งค่าและให้กดปุ่ม Apply เพื่อ Reboot อุปกรณ์

 

เมื่อ Reboot เสร็จแล้ว ให้ Log-in เข้ามาใหม่ และดูในส่วนของ IP, Subnet และ Gateway ว่ามีตัวเลขขึ้นมาหรือไม่ และตรวจสอบว่าออกอินเตอร์เน็ทได้หรือไม่

i. ถ้าอุปกรณ์ต่อกับ Modem แล้วออกอินเตอร์เน็ทไม่ได้ ให้เข้าหัวข้อ Internet และให้ลองเลือกสลับกันระหว่าง DHCP และ PPPoE

 •  หากการเชื่อมต่อ Wireless มีการถามหา PIN ให้ดู WPS PIN ที่แสดงที่ Label ใต้ตัวอุปกรณ์
 • หากไม่ต้องการใส่ PIN ในภายหลัง ให้ไปที่หัวข้อ Wireless > WPS 
 • เอาเครื่องหมายถูกออกจาก WPS Enabled (PIN เป็นระบบของ WPS ซึ่งแยกส่วนจาก Key ที่ใส่ไว้ต่างหาก)

 

Tip: โดยปกติกำลังส่งของอุปกรณ์จากโรงงานจะตั้งค่าไว้เพียง 25% จึงแนะนำให้ปรับกำลังส่งเพิ่ม เพื่อขยายขอบเขตของสัญญาณให้มากขึ้น โดยเข้าไปที่หัวข้อ Wireless > Advanced และปรับกำลังส่งที่ Tx Power

 

ฝากความคิดเห็นของคุณ